Webstránky obsahují sexuálne explicitní textový a slovný materiál

Stránky jsou určené výhradně pro osoby starší jak 18 let Kliknutím na odkaz se souhlasem bezvýhradne souhlasíte a splňujete nasledovné podmínky:

  • je vám více než 18 let
  • ak se nacházíte v štátu v kterým je hranice plnoletosti stanovená odlišně od predpisů České republiky, potvrzujete, že splňujete všechny podmínky plnoletosti v daném státe
  • souhlasíte s použitím sexuálně orientovaného materiálu pro svoji osobnou potřebu, a to v soukromí
  • sexuálně orientované materiály vás neuráží, nepohoršují a / nebo jinak neohrožují a na stránky Akterky.cz vstupuješ dobrovoľně
  • neposkytneš a ani přímo či nepřímo neumožníš přístup k týmto stránkam či materiálúm získaným na těchto stránkach osobám mladším jak 18 let a ani jiným osobám, které nesplňají podmínky uvedené v těchto podmínkách
  • vstupem na stránky Akterky.cz poberáte plnou zodpovědnost za případné škody spusobené používaním stránok, co znamená že voči převádzkovateli stránek neni možné uplatnit žádny nárok na náhradu škod alebo nemajetvojé ujmy
  • berete na vědomí, že všechny obrazové a textové materiály, které Akterky.cz obsahují, jsou chránené autorským zákonom a jejich sdílení je dovolené iba se souhlasem majitele
  • tato stránka používá cookies za účelem optimalizace efektivního poskytování služeb v souladu s Pravidly pro používání cookies. Souhlasite so spracovanim vasich cookies